Favorite Comment

Những Thiên Thần Của Charlie (2019)

Những Thiên Thần Của Charlie (2019) - Phim Hành Động Phim 118 Phút. 3 Engel für Charlie - Eine neue Welt braucht neue Engel, Янголи Чарлі. Những thiên thần của Charlie luôn sở hữu các kỹ năng điều tra và giữ bảo mật cho những khách hàng tư nhân; và Townsend đã mở rộng chi nhánh ra quốc tế với đội ngũ “nữ chiến binh” thông minh, gan dạ, được đào tạo bài bản bởi nhiều huấn luyện viên chuyên nghiệp trên toàn cầu. Khi được cảnh báo về một công nghệ có nguy cơ đe doạ đến toàn nhân loại, những thiên thần được triệu tập hành động, đánh cược mạng sống của để bảo vệ tất cả chúng ta... , , , , , ,